Otrzymujemy znaczną ilość korespondencji i próśb o pomoc w kwestiach związanych z brakiem poszanowania wolności sumienia i indoktrynacją religijną w szkołach publicznych. Wiele z tych spraw wymaga interwencji rodziców i uczniów w szkole bądź w instytucjach nadrzędnych czy kontrolnych. Dlatego przygotowaliśmy szczegółowy i kompleksowy Poradnik skutecznej interwencji w przedszkolu lub szkole publicznej.

Mamy nadzieję, że okaże się pomocny, a wasze interwencje zakończą się sukcesem. Zachęcamy do lektury oraz informowania innych uczniów i rodziców o poradniku, uczyńmy razem szkoły bardziej przyjaznymi dla mniejszości wyznaniowych i osób bezwyznaniowych. Poniżej możecie znaleźć wspomniany przewodnik (do pobrania) oraz listę często występujących problemów i pytań wraz z odpowiedziami.

Ponadto publikujemy poradnik dla osób niepełnoletnich, które wbrew własnej woli uczestniczą w lekcjach religii lub obrzędach religijnych. Mamy nadzieję, że niniejszy tekst trafi do młodych osób, które potrzebują argumentów w rozmowach z rodzicami i wychowawcami oraz do samych rodziców i nauczycieli, którzy rozważają, jaką podjąć decyzję czy jaką przyjąć postawę wobec niepełnoletniej osoby, która sygnalizuje, że sytuacja, w jakiej się znajduje, jest niezgodna z jej sumieniem.

pdf icoPoradnik skutecznej interwencji

pdf icoPoradnik wolność sumienia niepełnoletnich