W szkołach podstawowych i gimnazjach oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni. W szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – rodzice lub opiekunowie prawni, bądź sami uczniowie po osiągnięciu pełnoletności.