W 2015 roku na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadzone zostało badanie pod nazwą „Dostępność lekcji religii mniejszościowych i lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej”. Na jego podstawie przygotowano i opublikowano raport. Autorzy raportu wskazują, iż „umiejscowienie lekcji etyki w szkolnym planie lekcji ma duże znaczenie dla frekwencji na tych zajęciach”. Katecheza umieszczana jest zwykle w środku planu lekcji, a jednocześnie zdarza się, że etyka organizowana jest w późnych godzinach popołudniowych, co doprowadza do rezygnacji z uczestnictwa w tych zajęciach części zainteresowanych uczniów.

Rzecznik Praw Obywatelskich uznał za przejaw dyskryminacji w dostępie do lekcji etyki:

  1. Negatywną reakcję szkoły na zgłoszenie chęci udziału w lekcjach etyki przez rodziców, młodzież i dzieci.
  2. Odmowę organizacji lekcji etyki ze względu na małą liczbę chętnych.
  3. Odmowę zorganizowania lekcji etyki ze względu na deklarowany brak nauczyciela lub brak funduszy.
  4. Organizowanie lekcji etyki w sposób utrudniający uczestnictwo w zajęciach, np. poza standardowymi godzinami lekcyjnymi (etyka poprzedzona tzw. „okienkami”), w placówkach międzyszkolnych oddalonych od miejsca zamieszkania ucznia.
  5. Nieinformowanie uczniów i rodziców o możliwości wyboru etyki, niewpisywanie lekcji etyki do planu zajęć szkolnych, opóźnianie uruchomienia zajęć z etyki względem początku roku szkolnego.