Tak. Jeżeli w danej szkole zgłosi się mniej niż siedem osób chętnych do nauki religii lub etyki wówczas szkoła może zorganizować zajęcia w grupie międzyklasowej lub międzyszkolnej.
W przypadku próby utworzenia grupy międzyszkolnej warto jest, powołując się na dobro uczniów, domagać się od władz szkoły oraz organu prowadzącego utworzenia zajęć w danej szkole.