Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:

  • poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał ani na religię, ani na etykę,
  • ocenę z religii albo etyki bez wskazywania, z których zajęć jest to ocena, jeżeli uczeń uczęszczał na jedne z tych zajęć,
  • dwie oceny, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia zarówno z etyki, jak i religii.