# Tytuł Rozmiar Pobierz
Inspektor Ochrony Danych - wzór pisma dla rodziców 194.66 kb Pobierz Preview
Oświadczenie pełnoletniego ucznia w sprawie wymuszania opieki 67.02 kb Pobierz
Oświadczenie: rezygnacja z lekcji religii 224.20 kb Pobierz Preview
Skarga w sprawie religii w dzienniku elektronicznym 20.77 kb Pobierz
Wniosek o zmianę nauczyciela etyki z katechety na osobę świecką 39.94 kb Pobierz Preview
Wzór odwolania do RPO w sprawie religii w środku i wymuszania obecności 26.46 kb Pobierz
Wzór pisma do dyrekcji - wniosek o zdjęcie krzyża 42.50 kb Pobierz Preview
Wzór pisma do dyrekcji w sprawie mszy szkolnych i wydarzeń religijnych 41.98 kb Pobierz Preview
Wzór pisma do dyrekcji z prośbą o zmianę planu: religia w środku 19.41 kb Pobierz
Wzór pisma do kuratorium dot. dyskryminacji w szkole 29.70 kb Pobierz Preview
Wzór pisma dot. życzenie udziału w lekcjach etyki 28.16 kb Pobierz Preview
Wzór pisma dzieci nieuczestniczące w religii przebywają w tej samej sali 52.74 kb Pobierz Preview
Wzór pisma rodzica do dyrekcji w sprawie religii w przedszkolu 52.22 kb Pobierz Preview
Wzór pisma w sprawie religii w środku A.Diduszko 15.70 kb Pobierz
Wzór pisma ws. naniesienia etyki na plan wszystkich uczniów 30.72 kb Pobierz Preview
Wzór pismo do dyrekcji w sprawie dni papieskich zamiast lekcji 41.98 kb Pobierz Preview
Wzór skargi do kuratorium rekolekcje zamiast lekcji 38.91 kb Pobierz Preview
wzór skargi rekolekcje zamiast lekcji do organu prowadzącego 44.03 kb Pobierz Preview
Wzór wniosku o zmniejszenie wymiaru godzin religii etyki 18.36 kb Pobierz