# Tytuł Rozmiar Pobierz
Inspektor Ochrony Danych - wzór pisma dla rodziców 21.00 kb Pobierz
Oświadczenie pełnoletniego ucznia w sprawie wymuszania opieki 67.02 kb Pobierz
Oświadczenie: rezygnacja z lekcji religii 29.70 kb Pobierz Preview
Wniosek o zmianę nauczyciela etyki z katechety na osobę świecką 39.94 kb Pobierz Preview
Wzór pisma do dyrekcji z prośbą o zmianę planu: religia w środku 19.41 kb Pobierz
Wzór skargi na decyzję dyrektora szkoły w sprawie religii w środku planu zajęć 28.88 kb Pobierz
Wystąpienie do MEN ws lekcji religii 5.10.2020 175.61 kb Pobierz Preview
Wzór wniosku o zmniejszenie wymiaru godzin religii etyki 18.36 kb Pobierz
Wzór pisma do dyrekcji - wniosek o zdjęcie krzyża 42.50 kb Pobierz Preview
wzór skargi rekolekcje zamiast lekcji do organu prowadzącego 44.03 kb Pobierz Preview
Wzór skargi do kuratorium rekolekcje zamiast lekcji 38.91 kb Pobierz Preview
Wzór pismo do dyrekcji w sprawie dni papieskich zamiast lekcji 41.98 kb Pobierz Preview
Wzór pisma ws. naniesienia etyki na plan wszystkich uczniów 30.72 kb Pobierz Preview
Wzór pisma w sprawie religii w środku A.Diduszko 15.70 kb Pobierz
Wzór pisma rodzica do dyrekcji w sprawie religii w przedszkolu 52.22 kb Pobierz Preview
Wzór pisma dzieci nieuczestniczące w religii przebywają w tej samej sali wersja 2 31.74 kb Pobierz Preview
Wzór pisma dzieci nieuczestniczące w religii przebywają w tej samej sali 52.74 kb Pobierz Preview
Wzór pisma dot. życzenie udziału w lekcjach etyki 28.16 kb Pobierz Preview
Wzór pisma do kuratorium dot. dyskryminacji w szkole 29.70 kb Pobierz Preview
Wzór pisma do dyrekcji w sprawie mszy szkolnych i wydarzeń religijnych 41.98 kb Pobierz Preview
Wzór wniosku o założenie w dzienniku klasy wirtualnej z religii 22.43 kb Pobierz
Skarga do Prezesa Uodo - brak klasy wirtualnej z religii 20.78 kb Pobierz
Skarga do gminy - brak klasy wirtualnej z religii 20.97 kb Pobierz