# Tytuł Rozmiar Pobierz
Wzór Pisma Dla Rodziców Rekolekcje 361.11 kb Pobierz Preview
Oświadczenie: rezygnacja z lekcji religii 29.70 kb Pobierz Preview
Oświadczenie pełnoletniego ucznia w sprawie wymuszania opieki 67.02 kb Pobierz
Wzór wniosku o zmniejszenie wymiaru godzin religii etyki 18.36 kb Pobierz
Wzór pisma do dyrekcji z prośbą o zmianę planu: religia w środku 19.41 kb Pobierz
Wzór pisma w sprawie religii w środku A.Diduszko 15.70 kb Pobierz
Wzór skargi na decyzję dyrektora szkoły w sprawie religii w środku planu zajęć 28.88 kb Pobierz
Wystąpienie do MEN ws lekcji religii 5.10.2020 175.61 kb Pobierz Preview
Inspektor Ochrony Danych - wzór pisma dla rodziców 21.00 kb Pobierz
Wzór wniosku o założenie w dzienniku klasy wirtualnej z religii 22.43 kb Pobierz
Skarga do Prezesa Uodo - brak klasy wirtualnej z religii 20.78 kb Pobierz
Skarga do gminy - brak klasy wirtualnej z religii 20.97 kb Pobierz
Wzór pisma do kuratorium dot. dyskryminacji w szkole 29.70 kb Pobierz Preview
Wzór pisma dot. życzenie udziału w lekcjach etyki 28.16 kb Pobierz Preview
Wzór pisma do dyrekcji - wniosek o zdjęcie krzyża 42.50 kb Pobierz Preview
Wzór pisma dzieci nieuczestniczące w religii przebywają w tej samej sali 52.74 kb Pobierz Preview
Wzór pisma do dyrekcji w sprawie mszy szkolnych i wydarzeń religijnych 41.98 kb Pobierz Preview
Wzór skargi do kuratorium rekolekcje zamiast lekcji 38.91 kb Pobierz Preview
wzór skargi rekolekcje zamiast lekcji do organu prowadzącego 44.03 kb Pobierz Preview
Wniosek o zmianę nauczyciela etyki z katechety na osobę świecką 39.94 kb Pobierz Preview
Wzór pisma ws. naniesienia etyki na plan wszystkich uczniów 30.72 kb Pobierz Preview
Wzór pismo do dyrekcji w sprawie dni papieskich zamiast lekcji 41.98 kb Pobierz Preview
Wzór pisma rodzica do dyrekcji w sprawie religii w przedszkolu 52.22 kb Pobierz Preview
Wzór pisma dzieci nieuczestniczące w religii przebywają w tej samej sali wersja 2 31.74 kb Pobierz Preview