• SLIDERY-WWW-1

  SLIDERY-WWW-1

 • SLIDERY-WWW-2

  SLIDERY-WWW-2

 • SLIDERY-WWW-3

  SLIDERY-WWW-3

 • SLIDERY-WWW-4

  SLIDERY-WWW-4

O projekcie

Fundacja Wolność od Religii podejmuje działania w odpowiedzi na praktyki o charakterze wymuszania jednomyślności światopoglądowej. Szczególnie wrażliwym obszarem jest szkolnictwo, gdzie spotykamy się z szeregiem działań o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości.

więcej informacji

Poradnik

Najczęściej zadawane pytania

Otrzymujemy znaczną ilość korespondencji i próśb o pomoc w kwestiach związanych z brakiem poszanowania wolności sumienia i indoktrynacją religijną w szkołach publicznych. Wiele z tych spraw wymaga interwencji rodziców i uczniów w szkole bądź w instytucjach nadrzędnych czy kontrolnych. Dlatego przygotowaliśmy szczegółowy i kompleksowy Poradnik skutecznej interwencji w przedszkolu lub szkole publicznej. Mamy nadzieję, że okaże się pomocny, a wasze interwencje zakończą się sukcesem. Zachęcamy do lektury oraz informowania innych uczniów i rodziców o poradniku, uczyńmy razem szkoły bardziej przyjaznymi dla mniejszości wyznaniowych i osób bezwyznaniowych.

Tutaj znajdziecie poradnik do pobrania oraz listę często występujących problemów i pytań wraz z odpowiedziami.

więcej informacji

Pomoc

Z dyskryminacją mamy do czynienia, kiedy równi są nierówno traktowani. O dyskryminacji mówimy również w przypadku, kiedy ma miejsce niepożądane zachowanie związane ze światopoglądem, wyznaniem (brakiem wyznania), a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Jeżeli spotkasz się w szkole z przejawami dyskryminacji, nierównego traktowania uczniów ze względu na wyznanie (lub jego brak), potrzebujesz wsparcia napisz do nas na adres e-mail rownoscwszkole@gmail.com lub zadzwoń pod numer 577 400 484.

Fundacja Wolność od Religii
ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2
20-023 Lublin
KRS 0000403073