Oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na promocję.