Według informacji otrzymanej przez Fundację Wolność od Religii w liście z dnia 4 września 2014 r. z MEN „zapewnienie opieki w czasie trwania zajęć edukacyjnych określonych dla danego dnia w szkolnym planie nauczania jest zadaniem szkoły i domaganie się od rodziców złożenia oświadczenia, że w tym czasie oni przejmują to zadanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Szkoła może natomiast przychylić do wyrażonej przez rodziców prośby, aby ich dziecko, nieuczestniczące w zajęciach z religii lub etyki, mogło później przychodzić do szkoły, jeśli zajęcia są zorganizowane na pierwszej godzinie, lub wcześniej ją opuszczać, jeśli zajęcia z tych przedmiotów są umieszczone na ostatniej godzinie w szkolnym planie nauczania na dany dzień. W takim przypadku szkoła wyraża zgodę na dobrowolne zadeklarowanie przez rodziców przejęcie opieki nad uczniem w czasie trwania zajęć edukacyjnych, które nie są dla niego zajęciami obowiązkowymi”.
Dotyczy to wszystkich uczniów w szkole, nie tylko tych, którzy nie uczestniczą w zajęciach z religii, ale również tych, którzy nie korzystają z zajęć z etyki.

Fundacja poruszała już wielokrotnie problem "wymuszania opieki" ze strony dyrektorów szkół. Tu znajdą Państwo pełną korespondencję w tej sprawie:

http://wolnoscodreligii.pl/wp/oswiadczenia-o-przejeciu-opieki-nad-dzieckiem-nieuczestniczacym-w-lekcjach-religii2/