# Tytuł Rozmiar Pobierz
Inspektor Ochrony Danych - wzór pisma dla rodziców 194.66 kb Pobierz Preview
Książka Gab Heller "Czy można przekonać olbrzymów?" 11.53 mb Pobierz Preview
Oświadczenie: rezygnacja z lekcji religii 224.20 kb Pobierz Preview
Plakat "Etyka uczy myśleć" 1.48 mb Pobierz Preview
Plakat "Uwaga dyskryminacja" 137.08 kb Pobierz
Raport badania ankietowe 2017 1.98 mb Pobierz Preview
Rekomendacje dla szkół 443.57 kb Pobierz Preview
Raport z badań ankietowych wśród dyrektorów szkół woj. lubelskie 1.97 mb Pobierz Preview
Scenariusz zajęć "Czy możliwe jest zwycięstwo bez przegranych?" 621.20 kb Pobierz Preview
Ulotka "Czy można przekonać olbrzymów" 3.70 mb Pobierz Preview
Scenariusz zajęć "Żaden człowiek nie jest nielegalny" 662.16 kb Pobierz Preview
Ulotka etyka prawa rodziców i uczniów 2017 4.04 mb Pobierz Preview
Ulotka "Równość w szkole" z 2014 roku 1.05 mb Pobierz Preview
Wzór odwolania do RPO w sprawie religii w środku i wymuszania obecności 26.46 kb Pobierz
Wzór pisma do dyrekcji - wniosek o zdjęcie krzyża 42.50 kb Pobierz Preview
Wzór pisma do dyrekcji w sprawie mszy szkolnych i wydarzeń religijnych 41.98 kb Pobierz Preview
Wzór pisma do dyrekcji z prośbą o zmianę planu: religia w środku 19.41 kb Pobierz
Wzór pisma do kuratorium dot. dyskryminacji w szkole 29.70 kb Pobierz Preview
Wzór pisma dot. życzenie udziału w lekcjach etyki 28.16 kb Pobierz Preview
Wzór pisma dzieci nieuczestniczące w religii przebywają w tej samej sali 52.74 kb Pobierz Preview
Wzór pisma w sprawie religii w środku A.Diduszko 15.70 kb Pobierz
Wzór wniosku o zmniejszenie wymiaru godzin religii etyki 18.36 kb Pobierz