O projekcie

Fundacja Wolność od Religii już od kilku lat podejmuje działania, które są odpowiedzią na obserwowane przez nas praktyki mające cechy wymuszania jednomyślności światopoglądowej. Szczególnie wrażliwym obszarem jest szkolnictwo, gdzie spotykamy się z szeregiem działań o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia przedstawicieli mniejszości.

więcej informacji

Poradnik

Najczęściej zadawane pytania

  • Czy religia i etyka to przedmioty obowiązkowe?

  • Kto może złożyć oświadczenie o uczestniczeniu w lekcjach religii lub/i etyki?

  • Czy szkoła ma prawo domagać się oświadczenia o nieuczestniczeniu w lekcjach etyki/religii?

  • Czy rodzice muszą pisać oświadczenie o przejęciu opieki nad dzieckiem na lekcji religii?

  • Czy można uczęszczać na lekcje religii oraz na lekcje etyki jednocześnie?

więcej porad

Pomoc

Instytucje oferujące pomoc

Z dyskryminacją mamy do czynienia, kiedy równi są nierówno traktowani. O dyskryminacji mówimy również w przypadku, kiedy ma miejsce niepożądane zachowanie związane ze światopoglądem, wyznaniem (brakiem wyznania), a jego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby i stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Jeżeli spotkasz się w szkole z przejawami dyskryminacji, nierównego traktowania uczniów ze względu na wyznanie (lub jego brak), potrzebujesz wsparcia, prosimy napisz do nas na adres e-mail rownoscwszkole@gmail.com.

Fundacja Wolność od Religii
ul. Fryderyka Chopina 41 lok. 2
20-023 Lublin
KRS 0000403073

więcej instytucji