Każdy kto jest świadkiem przejawów dyskryminacji powinien zgłosić swoje uwagi do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły. Jeżeli nie otrzyma pomocy powinien złożyć wniosek do Kuratorium o usunięcie przyczyn dyskryminacji ze względu na religię/światopogląd.

Wzór wniosku do Kuratorium:

doc ico pdf ico