Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej sposobu organizacji życia szkół w odniesieniu do zjawiska indoktrynacji i dyskryminacji ze względu na wyznanie lub bezwyznaniowość.

Ankieta przeznaczona jest dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku szkolnym oraz nauczycieli .

Ankieta zawiera 22 pytania, jej uzupełnienie zajmie Państwu ok. 10 minut. Jest ona przeprowadzana w celu właściwego zidentyfikowania obszarów, w których występuje nierówne traktowanie uczniów. Wiedza, którą zdobędziemy na podstawie ankiety wpłynie na kierunek podejmowanych przez nasz zespół interwencji społecznych i działań rzeczniczych oraz pozwoli nam na przygotowanie i przeprowadzenie skutecznych działań w celu zmniejszenia przejawów dyskryminacji w edukacji. Ankieta jest przygotowana przez lubelską pracownię badawczą PLBS, na zlecenie zespołu koordynującego projekt „Dyskryminacja dzieci niewierzących i nieuczestniczących w lekcjach religii - Równość w szkole”.

Link do ankiety - zapraszamy do udziału w badaniu.